نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران مراکز پیش دبستانی

برگزاری جلسه مدیران مراکز پیش دبستانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ جلسه مدیران مراکز پیش دبستانی با حضور بیات " کارشناس ابتدایی و جمعی از مدیران مراکز پیش دبستانی در واحد آموزش برگزار گردید. این جلسه  بمنظور هماهنگی  برنامه های پایان سال نو آموزان و گزارش عمکرد اجرای طرح هاو برنامه های مراکز صورت پذیرفت.