نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران متوسطه اول و دوم

برگزاری جلسه مدیران متوسطه اول و دومبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه مدیران متوسطه اول و دوم منطقه با حضور کمالی ریاست اداره،انتظاری معاونت آموزشی،مختاری کارشناس آموزش، کلانتری کارشناس امتحانات و مدیران مدارس متوسطه اول و دوم زارچ به میزبانی دبیرستان نمونه علی بن ابیطالب برگزار شد.

در این نشست در رابطه با مباحث آموزشی و امتحانات دانش آموزان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.