نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران ابتدایی با محوریت مانور پروژه مهر

برگزاری جلسه مدیران ابتدایی با محوریت مانور پروژه مهربه گزارش روابط عمومیاداره آموزش و پرورش زارچ، در راستای اجرای پروژه مهر ،جلسه ستاد پروژه مهر با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش،معاون آموزشی،معاون پرورشی، کارشناس حراست و کلیه مدیران مدارس ابتدایی منطقه زارچ در سالن کنفرانس اداره برگزار گردید.

 "حسین صفری " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،مهم ترین هدف پروژه مهر که بزرگترین رخداد در آموزش و پرورش است را، برنامه ریزی و فراهم‌ کردن زمینه مناسب برای بازگشایی هر چه مطلوب تر مدارس دانست و گفت : با این پروژه به دنبال خلق مدرسه ای شاداب ومهری پر نشاط و شاداب برای دانش آموزان هستیم.

وی عنوان کرد:این پروژه از ما می خواهد که یک سال تحصیلی را از نظر امکانات و نیروی انسانی پیش بینی کنیم و سال تحصیلی را به موقع و به بهترین شکل آغاز کنیم

در ادامه مدیران مدارس خواسته ها و کمبود تجهیزات خود را برای آماده سازی مانور پروژه مهر بیان نمودند.