نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی

برگزاری جلسه طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشیگردهمایی مربیان و معاونین پرورشی با حضورملانوری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و دیگر مسئولین در محل کانون شهید صدوقی زارچ برگزار شد.

"حسین صفری" ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان گرامی اظهار کرد : در امر تربیت و پرورش لازم است که به روحیات و احساسات دانش آموزان به عنوان یک مقوله مهم توجه شود و از تمام ظرفیت ها و استعداد های آنها در زمینه آموزش و پرورش بهره مندشویم.

ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل با تاکید بر واگذاری نقش های اجتماعی به دانش آموزان گفت: مربیان لازم است در فضای مدرسه رعایت شان و شخصیت و حسن رفتار را از خود نشان دهند و در این زمینه باید فضای پرورشی مدرسه بهسازی و توسعه پیدا کند و دانش آموز را جذب خود کند تا وضعیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان ارتقا یابد.

گفتنی است در این نشست مربیان ومعاونین مشکلات ونقطه نظرات خود رابیان نمودند.