نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای معلمین دبستان قمربنی هاشم

برگزاری جلسه شورای معلمین دبستان قمربنی هاشمبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه شورای معلمین دبستان قمر بنی هاشم با حضور مدیریت اداره آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی اداره، کارشناس حراست و کارشناس آموزشی ابتدایی با هدف بررسی مسایل آموزشی، رفتاری و اخلاقی دانش آموزان  و برخورد ریشه ای با مشکلات جاری و اتخاذ تصمیمات برگزارشد.