نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای مدیران در زارچ

برگزاری جلسه شورای مدیران در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،اولین جلسه شورای مدیران با حضور " کمالی "ریاست آموزش و پرورش ،" سرداری " کارشناس حراست ، " بیات " کارشناس ابتدایی و جمعی از مدیران در سالن اجتماعات برگزار گردید .