نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان هیات امنایی امام حسن(ع) متوسطه اول

برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان هیات امنایی امام حسن(ع) متوسطه اولبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه شورای دبیران دبیرستان امام حسن(ع) با حضور "حسین صفری" رئیس اداره، " خانم وکیلی"کارشناس آموزشی ، "علی رضایی" کارشناس حراست ،مدیر، تمام دبیران و کادر اجرایی این آموزشگاه برگزارشد 

این جلسه به منظور اجرای بهتر روند فعالیت های آموزشی ، همفکری و تبادل نظر و تقدیر و تشکر از دبیران دلسوز درعرصه تعلیم و تربیت برگزار شد.