نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان اندیشه و فاطمیه منطقه زارچ

برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان اندیشه و فاطمیه منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه شورای دبیران دبیرستان اندیشه و فاطمیه با حضور رئیس اداره، معاون آموزشی کارشناس آموزش متوسطه ،کارشناس حراست و کارشناس فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این نشست ضمن آرزوی توفیق روزافزون و قدر دانی از زحمات تمام دبیران، گفت: معلمان ودبیران باید تخصص و تعهد سر لوحه کار خود قرار دهند.

وی بیان داشت: دبیران باید در تدریس از تجربیات هم دیگر حتی از تجربیات دبیران تابعه استفاده نمایند.

در ادامه از خانم کریمی معاون سابق آموزشی این دبیرستان با اهداء لوح تقدیر و هدیه ای تجلیل شد و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی از خدای منان خواستار شدند.