نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزگاران دبستان شهید محمد کریمی

برگزاری جلسه شورای آموزگاران دبستان شهید محمد کریمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه شورای آموزگاران دبستان شهید محمد کریمی با حضور امام جمعه و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

در این نشست در خصوص پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان بحث و گفتگو شد.