نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سرگروههای اموزش ابتدایی

برگزاری جلسه سرگروههای اموزش ابتدایی


برگزاری جلسه سرگروههای اموزش ابتدایی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، " محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ  ضمن تشکر از زحمات سرگروههای آموزش ابتدایی گفت : همه اهداف آموزشی توسط سرگروههای آموزشی محقق خواهد شد و این درچارچوب برنامه ریزی ، اجرای صحیح برنامه ها و نظارت دقیق بر عملکرد آموزگاران نمود واقعی پیدا خواهد کرد.

 

در ادامه "زارع " کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ  عملکرد سرگروههای آموزشی منطقه را خوب ارزیابی کرد.

در ادامه سرگروهها به بیان مسائل و مشکلات آموزش ابتدایی منطقه پرداختند.

درپایان رئیس اداره اموزش و پرورش زارچ به پاس قدردانی از زحمات سرگروه های آموزشی از آنها تجلیل کرد.