نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد اسکان نوروزی میهمانان نوروزی 1401 منطقه زارچ

برگزاری جلسه ستاد اسکان نوروزی میهمانان نوروزی 1401 منطقه زارچ


جلسه ستاد اسکان میهمانان نوروزی 1401 منطقه زارچ با حضور رئیس اداره و دیگر اعضای در دفتر ریاست اداره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در خصوص تمهیدات لازم جهت پذیرش، پذیرایی، راهنمایی دقیق محل اسکان مسافر،رضایت،آرامش و امنیت، تفرج و بازدید بازرسان و مسئولین از محل اسکان میهمانان نوروزی مطالبی را بیان نمود.

در ادامه این نشست اعضای ستاد طرح ها و برنامه های خود را جهت بهبود کیفیت برنامه ها ستاد اسکان مطرح نمودند.