نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه حوزه مالی و پشتیبانی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

برگزاری جلسه حوزه مالی و پشتیبانی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه حوزه مالی و پشتیبانی اداره با حضور رئیس آموزش و پرورش زارچ،معاون مالی وکارشناسان مربوطه در دفتر مدیریت برگزار شد

هدف از برگزاری جلسه بررسی مسائل مرتبط با حوزه مالی و پشتیبانی و امور اداری  و رفع مشکلات پیش رو در این حوزه بود