نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه تحول اداری مدیریت آموزش و پرورش زارچ

برگزاری جلسه تحول اداری مدیریت آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،دومین جلسه تحول اداری با موضوع گزارش بازدید  کارشناسان از مدارس منطقه زارچ  با حضور ریاست اداره برگزار شد

حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ هدف از برگزاری این نشست را شناسایی مشکلات ،کمبودها واقدامات موثر برای حل آن ها در مدارس بیان نمود.