نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه برنامه ریزی درسی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم

برگزاری جلسه برنامه ریزی درسی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهمبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه هم اندیشی برنامه ریزی درسی دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم با حضور"خطیبی"همکار اسبق آموزشی، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،مشاورین و مدیران متوسطه دوم در اتاق کنفرانس اداره برگزارشد.

در این نشست در خصوص برنامه ریزی مسائل آموزشی دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم در فصل تابستان بحث و گفتگو شد.