نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید جمیله کریمی

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید جمیله کریمی


جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید جمیله کریمی با حضور رئیس اداره، معاون آموزشی،معاون پرورشی و نماینده خانواده خیرین مدرسه ساز شهید جمیله کریمی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این نشست  بر ضرورت تشکیل جلسه انجمن اولیا و مربیان ،وظایف وهدف آن مباحثی رابیان نمود.

در این نشسست به بررسی مشکلات مدرسه ، کمبود فضای آموزشی، ساخت نماز خانه توسط خانواده خیرین شهید جمیله کریمی و ایجاد طرح درآمد پایدار برای مدرسه بحث وگفتگو شد.