نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزگاران دبستان شهید محمد کریمی زارچ

برگزاری جلسه آموزگاران دبستان شهید محمد کریمی زارچ جلسه آموزگاران دبستان شهید محمد کریمی زارچ با حضور آقای کمالی ریاست آموزش و پرورش زارچ و تعدادی از معلمین و مدیریت برگزار شد.