نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن نماز دبستان شهید عامل هوشمند

برگزاری جشن نماز دبستان شهید عامل هوشمندبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ جشن نماز دانش آموزان پایه سوم با حضور انتظاری" معاون آموزشی، بیات" کارشناس ابتدایی ،باقرپور آموزگار پایه سوم و جمعی از دانش آموزان و مادران در مهدیه برگزار گردید.