نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن قران پایه اول دبستان ابن سینا

برگزاری جشن قران پایه اول دبستان ابن سینا


برگزاری جشن قران پایه اول دبستان ابن سینا

گزارش تصویری برگزاری جشن قران پایه اول

 

تزیین و زیبا سازی فضای نماز خانه

اجرای برنامه حاملان قران

صحبت مدیر آموزشگاه در مورد اهمیت تلاوت  قران

همسرایی سوره حمد توسط کلیه دانش اموزان پایه اول

قرائت دکلمه توسط یکی از دانش آموزان

اجرای سرود قران توسط دانش اموزان

صحبت معلم پایه اول برای دانش آموزان

پذیرایی از دانش آموزان