نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن الفبای دبستان شهید عامل هوشمند

برگزاری جشن الفبای دبستان شهید عامل هوشمندبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش  زارچ؛ جشن الفبای دانش آموزان پایه اول با حضور کمالی " ریاست اداره آموزش و پرورش ، انتظاری" معاون آموزشی ، بیات" کارشناس ابتدایی ، مدیر و سایر مسئولین دبستان و جمعی از دانش آموزان و اولیاء آنها در محل بام شهر برگزار گردید.