نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره یزد شناسی در زارچ

برگزاری جشنواره یزد شناسی در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، جشنواره یزد شناسی دبستان شهید عامل هوشمند با حضور "رادمنش" معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش ،" بهادرزاده " رئیس گروه دوره اول ابتدایی ،صادقی بخشدارزارچ کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ،انتظاری معاون آموزشی ،بیات کارشناس ابتدایی و جمعی از معلمین ، دانش آموزان و مسئولین برگزار گردید.