نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره یزد شناسی در زارچ

برگزاری جشنواره یزد شناسی در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ جشنواره یزد شناسی مصادف با 12 بهمن در دبستان شهیدان  طاهریزاده زارچ برگزار گردید

این مراسم با حضور بخشدار ، ابراهیمی " رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل  آموزش و پرورش ،معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان و اولیاء برگزار گردید.