نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان اندیشه و فاطمیه

برگزاری بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان اندیشه و فاطمیهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش  و پرورش زارچ، «بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان"مدرسه ایمن جامعه تاب آور" برای ارتقای آمادگی عمومی در راستای مواجهه با اثرات زلزله با مشارکت هلال احمر، آتش نشانی، بسیج مقاومت منطقه، به صورت نمادین در دبیرستان اندیشه و فاطمیه زارچ برگزار شد.