نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری برنامه تفریحی اردوی استخر شنا برای دانش آموزان قرآنی

برگزاری برنامه تفریحی اردوی استخر شنا برای دانش آموزان قرآنیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ، برنامه تفریحی اردوی استخر شنا برای دانش آموزان قرآنی  در ماه مبارک رمضان برگزارشد

"حجت السلام شیخ مهدی فرقانی"  مسئول برگزاری جلسات قرآن دانش آموزی در ماه مبارک رمضان گفت: حضور دانش آموزان درجلسات قرآن در ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای بندگی و عبادت و  همچنین آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی و اندیشه های اسلامی است که در قالب تشویق و ترغیب برنامه های متنوع و خوبی تدارک و در حال اجرا است.

از جمله این برنامه ها اجرای برنامه تفریحی اردوی استخر شنا برای دانش آموزان قرآنی است.