نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین کنکور آزمایشی هنرستان های منطقه زارچ

برگزاری اولین کنکور آزمایشی هنرستان های منطقه زارچ


برگزاری اولین کنکور آزمایشی هنرستان های منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ همزمان با سراسر استان اولین دوره کنکور آزمایشی هنرستان ها ،  در هنرستان های دخترانه کوثر ، پسرانه شهید رجایی و شهید مدنی منطقه برگزار شد.

 شایان ذکر است رئیس و معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش زارچ از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.