نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کمیته تعمیر و تجهیز ستاد پروژه مهر زارچ

برگزاری اولین جلسه کمیته تعمیر و تجهیز ستاد پروژه مهر زارچ


برگزاری اولین جلسه کمیته تعمیر و تجهیز ستاد پروژه مهر زارچ

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ در اجرای دستورالعمل پروژه مهر و به منظور فراهم ساختن تمهیدات لازم برای بازگشایی مطلوب مدارس در سال تحصیلی جدید، اولین جلسه کمیته تعمیر و تجهیز ،  به ریاست " قادری " معاون  پشتیبانی اداره و با حضور اعضاء مربوطه تشکیل شد.

دبیر کمیته تعمیر و تجهیز هدف از تشکیل این جلسه را برنامه ریزی جهت شناسایی نیازهای واقعی مدارس و پیگیری جهت انجام تعمیرات مورد نیاز در مدارس عنوان کرد.

 "قادری " در ادامه به شرح وظایف اعضای کمیته تعمیر و تجهیز پروژه مهر پرداخت و از اعضای کمیته خواسته شد تا برابر وظایف ابلاغی نسبت به اجرا و پیگیری برنامه های پروژه مهر اقدام نمایند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضا مصوّب گردید کلیه مدارک و مستندات در خصوص پروژه های نیمه تمام، تعمیرات اساسی و جزئی در مدارس ، طرح هجرت، اعتبارات بازگشایی مدارس ،تعیین تکلیف اموال اسقاطی در مدارس، تهیه و توزیع کتب درسی دانش آموزان ، جذب کمکهای مردمی و نهادها و ارگانها تهیه شده به دبیر کمیته ارائه گردد.

شایان ذکر است ستاد پروژه مهر هر ساله به منظور فراهم سازی امکانات ،تجهیزات و ایجاد فضای مناسب برای بازگشایی مدارس در قالب 5کمیته سازماندهی ، تعمیر و تجهیز ، توجیه و تبلیغ ، تایید صلاحیت ، نظارت و ارزیابی و انتصابات فعالیت خود را از فصل تابستان آغاز و تا شروع سال تحصیلی جدید ادامه می دهد.