نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کمیته امور بانوان در سال جاری

برگزاری اولین جلسه کمیته امور بانوان در سال جاریبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ،اولین جلسه کمیته امور بانوان در سال جاری با حضور مدیر آموزش و پرورش زارچ؛ به منظور تشریح برنامه های کمیته اموربانوان، فعالیت های انجام شده،هم اندیشی، بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات زنان فرهنگی و دختران دانش آموز و ارائه راهکار های مناسب برگزار شد.