نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه سرگروههای آموزشی دوره های ابتدایی منطقه زارچ

برگزاری اولین جلسه سرگروههای آموزشی دوره های ابتدایی منطقه زارچ


برگزاری اولین جلسه سرگروههای آموزشی دوره های ابتدایی منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ اولین جلسه سرگروههای آموزشی دوره های ابتدایی منطقه زارچ با حضور " کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ وکارشناس آموزش ابتدایی و تمامی سرگروهای در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد

" محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ گفت : سرگروههای آموزشی پایه های تحصیلی ابتدایی بازوان توانمندی برای کیفیت بخشی آموزشی وضعیت موجود و ارتقا به وضعیت مطلوب در کنار فعالیتهای آموزگاران مدارس ابتدایی می باشند

 کمالی اظهار داشت  آموزش ابتدایی اساس شکل گیری بنیه علمی هر دانش آموزی جهت پیشرفت و تعالی می باشد. وی هدف گذاری، برنامه ریز ی و اجرای دقیق برنامه ها لازمه موفقیت سرگروه های آموزشی دانست.

وی درادامه افزود : خوشبختانه مدارس ابتدایی منطقه زارچ در اجرای طرح های علمی و پژوهشی در سطح استان و کشور موفقیت های چشمگیری را کسب نموده اند که می توان به طرح جابرابن حیان اشاره نمود

" زارع " کارشناس آموزش ابتدایی ضمن تقدیر و تشکر از سرگروههای و اجرای وظایف محوله، خواستار جدیت در برنامه بازدید ها و ارائه بازخوردهای لازم شده و سالی پر از موفقیت در جهت دستیابی به اهداف عالی آموزش و پرورش آرزو کرد

در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ü       تهیه طرح تدریس بعضی از دروس با توجه به مناسبت های سال تحصیلی

ü       برگزاری هماهنگ آزمون ها ویژه مقطع ابتدایی بصورت ماهانه

ü       نیاز سنجی کارگاه های آموزشی و ارائه مطالب مورد بحث در کارگاه

ü       بررسی و سنجش اطلاعات آموزگاران برای مسابقات علمی عملکردی استانی