نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، انتخابات شوراهای دانش آموزی همزمان با سراسر استان در تمامی مدارس منطقه زارچ برگزار شد.

گفتنی است قریب به 2500 دانش آموز در 30 واحد آموزشی منطقه زارچ با شرکت در انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس ، وظیفه شناسی، مشارکت اجتماعی،  و انتخاب درست را تجربه کردند.