نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری امتحان ورودی استعداد های درخشان

برگزاری امتحان ورودی استعداد های درخشان


منطقه زارچ
امتحان ورودی دبیرستان دوره اول استعداد های درخشان منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ امتحان ورودی  استعداد های درخشان منطقه زارچ صبح امروز به صورت هماهنگ برگزار گردید .