نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری امتحان دوره ضمن خدمت

برگزاری امتحان دوره ضمن خدمت


برگزاری امتحان دوره ضمن خدمت
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش  زارچ  « کمالی » ریاست اداره آموزش و پرورش در بازدید از جلسه آزمون  ضمن تقدیر از اقبالی مسئول ضمن خدمت منطقه از نزدیک  به بررسی روند آزمون پرداختند
شایان ذکر است این آزمون از ساعت 10 صبح تا 16 عصر ادامه دارد و آموزگاران طبق زمانبندی از قبل انجام شده در این مرکز حضور می یابند
 .