نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری امتحانات ورودی نمونه دولتی

برگزاری امتحانات ورودی نمونه دولتی


ورودی دبیرستان دوره اول و دوم
دانش آموزان دختر و پسر منطقه برای راهیابی به مدا رس نمونه دولتی در پایه های هفتم و دهم به رقابت پرداختند

امتحانات ورودی مدارس نمونه دولتی دوره اول و دوم  منطقه زارچ همزمان با سراسر کشور  راس ساعت 9 صبح روز جمعه  28 خرداد برگزار گردید . 

کمالی ریاست  اداره آموزش و پرورش از حوزه های امتحانی بازدید به عمل آورد .