نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون هماهنگ منطقه ای دوره ابتدایی

برگزاری آزمون هماهنگ منطقه ای دوره ابتدایی


برگزاری آزمون هماهنگ منطقه ای دوره ابتدایی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ آزمون هماهنگ منطقه ای با هدف سنجش دانش آموزان دوره ابتدایی و شرکت در رقابت علمی   بر اساس  بود جه بندی دروس علوم ، ریاضی و فارسی  به صورت همزمان در مدارس دوره ابتدایی و با  نظارت  معاونین و مربیان پرورشی مدارس برگزار شد.

"زارع" کارشناس آموزش ابتدایی گفت : برگزاری این آزمون ها از برنامه های مستمر آموزش ابتدایی می باشد

وی  ضمن تقدیر از حمایت رئیس اداره و برنامه ریزی و تلاش  سرگروه های آموزشی و آموزگاران جهت ارتقای آموزش ابتدایی ، افزود: طی مراسمی از عوامل اجرای و نفرات برتر این آزمون تجلیل خواهد شد.

شایان ذکراست " انتظاری " معاون اموزشی و " زارع " کارشناس آموزش ابتدایی اداره اموزش و پرورش زارچ از روند برگزاری آزمون بازدید کردند.