نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون های علمی دانش آموزی

برگزاری آزمون های علمی دانش آموزی


برگزاری آزمون های علمی دانش آموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ ؛ مرحله دوم تورنی ریاضی با حضور 42 گروه منتخب مرحله اول دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول  و مرحله دوم پیش آزمون بهبود عملکرد با حضور دانش آموزان متوسطه اول در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد.

شایان ذکر است رئیس اداره و معاون آموزشی از روند برگزاری آزمونها بازدید کردند

.