نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی در زارچ

برگزاری آزمون مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ آزمون مدیریت مراکز پیش دبستانی و هنر قصه گویی با حضور ،" بیات" کارشناس ابتدایی و جمعی از مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی برگزار گردید.