نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون سلامت روانی - رفتاری ویژه دانش آموزان متوسطه اول

برگزاری آزمون سلامت روانی - رفتاری ویژه دانش آموزان متوسطه اولبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، آزمون سلامت روانی –رفتاری  ویژه دانش آموزان متوسطه اول به منظور مطالعه نگرش، احساسات و رفتارهای دانش آموزان در زمینه های تحصیلی، شغلی و خانوادگی جهت کمک ، راهنمایی و برنامه ریزی بهتر برای دانش آموزان در تمامی مدارس متوسطه اول منطقه برگزار شد.