نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون المپیاد علمی دانش آموزی منطقه زارچ

برگزاری آزمون المپیاد علمی دانش آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،آزمون المپیاد علمی دانش آموزی منطقه زارچ در سال تحصیلی1401-  1400 برگزارشد

گفتنی است: زمان برگزاری آزمون المپیاد علمی از تاریخ 1400/11/3لغایت جمعه 1400/11/8 برگزار می گردد.