نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی درون مدرسه ای دردبستان ادب

برگزاری اردوی درون مدرسه ای دردبستان ادب


برگزاری اردوی درون مدرسه ای دردبستان ادب
شایان ذکراست رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ  بهمراه معاون پشتیبانی و کارشناس امور اداری از روند برگزاری اردو بازدید کردند