نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوهای دانش آموزی مدارس زارچ

برگزاری اردوهای دانش آموزی مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،اردوی دانش آموزی مدارس زارچ با حضور قریب به 1700 دانش آموز، در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم؛ با مشارکت 14 مدرسه طی 5 روز و به همت معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ در محل اردوگاه دانش آموزی روستای سانیچ برگزار شد.

برگزاری برنامه های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی از برنامه های این اردوها بود.

شایان ذکر است،"سرداری" معاونت محترم پرورشی اداره کل آموزش و پرورش یزد و تعدادی از کارشناسان حوزه فرهنگی و اردوهای این اداره کل، همچنین "کمالی" ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق معاونت پرورشی و کارشناس حراست این اداره، از روند برگزاری این اردوها بازدید نمودند.