نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه رصد ستارگان با حضور جمعی از فرهنگیان منطقه برگزار شد

برنامه رصد ستارگان با حضور جمعی از فرهنگیان منطقه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، برنامه رصد ستارگان با حضور جمعی از معلمان، فرهنگیان و ریاست اداره در محل مدرسه نواب صفوی چرخاب زارچ، برگزار شد.

در این برنامه که بعدالظهر چهارشنبه 4 مهرماه برگزار شد؛ سیاره غول پیکر مشتری و اقمار گالیله ای آن رصد شدند و توضیحاتی پیرامون روشهای رصدی ، کار با تلسکوپ و صور فلکی ارائه شد.