نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازید ریاست محترم اداره و معاونت پرورشی از همایش اعضای سازمان دانش آموزی

بازید ریاست محترم اداره و معاونت پرورشی از همایش اعضای سازمان دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی،  ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق زارع معاونت پروررشی، از همایش اعضای سازمان دانش آموزی در محل اردوگاه سانیچ بازدید نمودند.

 در این همایش که به مدت 4 روز در محل اردوگاه سانیچ و به همت سازمان دانش آموزی استان یزد برگزار شد؛ تعداد 20 نفر از مربیان و دانش آموزان پیشتاز و فرزانه زارچ نیز حضور داشته و به فعالیت ها و برنامه های سازمان دانش آموزی پرداختند.

ضمنا تیم های برتر دانش آموزی به اردوی قطبی پیشتاز و فرزانه که اواخر مرداد ماه در اصفهان برکزار می گردد اعزام خواهند شد.