نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه کارشناسان اداره کل از مدارس منطقه زارچ

بازدید یک روزه کارشناسان اداره کل از مدارس منطقه زارچ


رئیس اداره ارزیابی عملکرد و تیم همراه از مدارس منطقه زارچ بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ،"حمید رضا ایمانی " رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش  استان یزد به همراه کارشناسان اداره کل، فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس منطقه زارچ را مورد ارزیابی قرار دادند.

در پایان، رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که با حضور ریاست آموزش و پرورش منطقه و کارشناسان در محل سالن اسکان فرهنگیان زارچ برگزار گردید  به ارایه  گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس بازدید شده پرداختند.