نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه از مدارس و مراکز پیش دبستانی منطقه

بازدید یک روزه معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه از مدارس و مراکز پیش دبستانی منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "سعیده بهادرزاده" معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش یزد و تیم همراه از فعالیت های آموزشی  مدارس ابتدایی و پیش دبستانی منطقه بازدید نمودند.

در این بازید یک روزه، معاونت ابتدایی، روسا و کارشناسان ادارات دوره اول و دوم ابتدایی و تکنولوژی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش یزد به اتفاق سرگروه های آموزشی استان در پایه های مختلف ابتدایی  فعالیت های آموزشی مدارس و مراکز پیش دبستانی منطقه را مورد ارزیابی قرار دادند.

در ادامه معاونت آموزش ابتدایی اداره کل در جمع مدیران مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی در محل سالن کنفرانس اداره حاضر شد و ضمن عرض خداقوت به مدیران برنامه های آموزش ابتدایی را در سال تحصیلی بررسی و تشریح نمود.

در پایان این نشست مدیران مدارس دیدگاه ها، نظرات و مشکلات  خود را در زمینه فعالیت های آموزشی بیان نمودند.

معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه همچنین پس از بازدید مدارس و مراکز پیش دبستانی منطقه و بررسی نقاط قوت و ضعف، در جلسه جمع بندی با حضور ریاست، معاونت و کارشناس آموزشی آموزش و پرورش زارچ در محل مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان زارچ به بیان و بررسی گزارش بازدید پرداختند.