نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه مربیان پیشتاز شهرستان بافق از مدارس منطقه

بازدید یک روزه مربیان پیشتاز شهرستان بافق از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مربیان پیشتاز شهرستان بافق، با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی منطقه از گروه های پیشتازان دانش آموزی این مدارس بازدید و همراه با دانش آموزان و مربیان مدارس، مباحث و آموزش های پیشتازان و فرزانگان را مرور نمودند.