نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه مدیران مدارس ابتدایی منطقه از شهرستان بهاباد

بازدید یک روزه مدیران مدارس ابتدایی منطقه از شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مدیران مدارس ابتدایی منطقه به اتفاق معاونت و کارشناس آموزش ابتدایی منطقه از مدارس ابتدایی شهرستان بهاباد بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه، تعدادی از مدارس ابتدایی، آزمایشگاه و موزه ی شهرستان بهاباد مورد بازدید قرار گرفت و مدیران منطقه با طرح ها و برنامه های مدارس این شهرستان آشنا شدند.