نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه مدیران ابتدایی زارچ از مدارس استان

بازدید یک روزه مدیران ابتدایی زارچ از مدارس استانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ؛ بازدید یک روزه مدیران  پیش دبستانی و مدارس ابتدایی از مدارس دبستان شاهد خرم نژاد، پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی سرای دانش نو و پیش دبستانی و دبستان جوادالائمه  با حضور" انتظاری" معاون آموزشی ،"بیات "کارشناس ابتدایی وجمعی از مدیران پیش دبستانی و ابتدایی زارچ صورت پذیرفت.