نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی متوسطه اول و دوم استان از مدارس منطقه

بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی متوسطه اول و دوم استان از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،سرگروه های آموزشی متوسطه استان در رشته ها و گرو ههای مختلف از مدارس متوسطه اول و دوم منطقه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی ضمن بازدید از روند آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم منطقه،نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی مدارس را در نشستی با حضور ریاست اداره،معاون و کارشناس آموزش اداره منطقه و همچنین سرگروه های منطقه ای بررسی ،و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کمالی ریاست اداره آموزش وپرورش زارچ ضمن تقدیر و تشکر از حضورسرگروه های آموزشی، در خصوص رفع کمبود ها و موانع آموزشی منطقه با همکاری سرگروه های آموزشی ابراز امیدواری کرد