نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی استانی از مدارس منطقه

بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی استانی از مدارس منطقه 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول و دوم استان از مدارس منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی ضمن بازدید از روند آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم منطقه،با حضور در جلسه جمع بندی، نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی مدارس را در نشستی با حضور"بخشی" کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش، ریاست ،معاونت و کارشناس آموزش اداره منطقه و همچنین سرگروه های منطقه ای بررسی ،و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی هر درس با حضور سرگروه استانی مربوطه و دبیران، از دیگر برنامه های این بازدید بود.

"صفری" ریاست اداره آموزش وپرورش زارچ نیز ضمن تقدیر و تشکر از حضورسرگروه های آموزشی، در خصوص رفع کمبود ها و موانع آموزشی منطقه با همکاری سرگروه های آموزشی ابراز امیدواری کرد.