نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان موسسه خیری بنیاد قلم چی از دبستان عامل هوشمند

بازدید کارشناسان موسسه خیری بنیاد قلم چی از دبستان عامل هوشمندبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ، کارشناسان موسسه خیری بنیاد قلم چی، به همراه معاونت امور مشارکت های اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از فضای کتابخانه دبستان شهید عامل هوشمند که در حال احداث است بازدید به عمل آوردند و با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی قول مساعدت جهت تکمیل و تجهیز کتابخانه این آموزشگاه دادند.