نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش از منطقه

بازدید کارشناسان فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش از منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارشناسان اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش از فعالیتهای اوقات فراغت منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید که صبح امروز،4 مردادماه صورت پذیرفت، پناهی و غفاریان کارشناسان فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان با بازدید از کانون شهید صدوقی، دارالقرآن و مدارس منطقه فعالیتهای طرح اوقات فراغت زارچ را مورد ارزیابی قرار دادند.