نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ به عنوان گروه همیار مدرسه

بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ به عنوان گروه همیار مدرسه به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،تعدادی از کارشناسان حوزه های مختلف اداره آموزش و پرورش زارچ از جمله: کارشناس حراست، ارزیابی عملکرد، پرورشی، امتحانات، آموزش ابتدایی، بودجه و ساختمان و تدارکات با هدف کمک به همکاران در مدرسه؛ از دبستان شهید ناصر کریمی بازدید کردند

در این بازدید هر کدام از کارشناسان در حیطه کاری خود با مدیر و کادر مدرسه و معلمان گفتگو و به بررسی مشکلات ، پیشنهادات و راهکارهای آن ها پرداختند.